Početak>Mudre priče>Objavljivanje sutri

Objavljivanje sutri

Tecugenov put ka ispunjenju svoje želje je bio dug i ispunjen događajima vrijednijim i od same njegove želje.

Poklonik zena, Tecugen odluči da u Japanu objavi sutre, koje su u to vrijeme bile dostupne samo na kineskom jeziku. Knjige je trebalo štampati pomoću drvenih ploča u izdanju od sedam hiljada primeraka, što je ogroman poduhvat. Tecugen krenu na put da bi sakupio poklone u ovu svrhu. Nekolicina podržavalaca bi mu dala stotinak zlatnika, u većini slučajeva primao bi samo novčiće. Svakom darodavcu bi zahvaljivao podjednako.

Poslije deset godina, Tecugen je imao dovoljno novca da započne svoj zadatak. U to vrijeme se dogodi da rijeka Udi počne da plavi. Pojavi se glad. Tecugen uze novac koji je sakupio za knjige i potroši ga da bi spasao ljude od gladovanja. Zatim nanovo započe svoj posao oko sakupljanja. Nekoliko godina kasnije proširi se zemljom neka epidemija. Tecugen dade novac koji je sakupio za pomoć svom narodu. I po treći put započe svoj posao, i posle dvadeset godina želja mu bi ispunjena.

Štamparske ploče od kojih je napravljeno prvo izdanje sutri, danas se mogu vidjeti u manastiru Obaku u Kjotu. Japanci pričaju svojoj djeci da je Tecugen napravio tri zbirke sutri, i da su prve dvije nevidljive zbirke čak nadmašile poslednju.

Dekoracija

Istinski vrijedna djela se u stvari ne ispoljavaju kroz materijalizam.