Početak>Savjeti stručnjaka>Korijeni poltronskog ponašanja

Korijeni poltronskog ponašanja

Ako stvarno težite za opštim priznanjem, najefikasnije sredstvo za postizanje tog cilja jeste da uopšte ne težite za njim i da ne zahtjevate da vam svako povlađuje.

Očevidno je da bismo primjere ove vrste mogli da nabrajamo u beskonačnost. Pažnja ljudi da poberu odobravanje za svoje riječi i djela predstavlja izraz kulturnog ponašanja na koje se nailazi širom svijeta. Ta želja je nesimpatična tek kad nekom postane nužna potreba. U tom slučaju u pitanju je nastojanje da odgovornost za svoja osjećanja prebacimo na one čije odobravanje tražimo. To, drugim riječima znači, odreći se samog sebe.
Istraživanje uzroka takvog negativnog ponašanja korisno je zbog toga što omogućava razradu strategije za otklanjanje takve potrebe za odobravanjem. Osoba koja teži da požnje odobravanje očekuje višestruku korist od takvog svog ponašanja.

Međutim, ako stvarno težite za opštim priznanjem, najefikasnije sredstvo za postizanje tog cilja jeste da uopšte ne težite za njim i da ne zahtjevate da vam svako povlađuje. Odobravanje drugih postiže se mnogo lakše kad je čovjek postigao sklad u samom sebi i kada o sopstvenoj ličnosti ima pozitivnu sliku.

Naravno, cijeli svijet neće uvijek odobravati sve ono što vi činite. Ali, ako posmatrate sebe kao osobu koja ima svoju sopstvenu vrijednost, nećete biti utučeni ako se drugi ljudi ne slažu sa vama. Umjesto toga, vidjećete u tome prirodnu posljedicu činjenice da živite na jednoj plateti čiji stanovnici imaju subjektivnu senzibilnost.

Referenca: "Otklonite svoje mane" - Savjeti psihologa