Početak>Savjeti stručnjaka>Pravilno usmjeravanje životne energije

Pravilno usmjeravanje životne energije

Ljudi koji su sposobni da uživaju u datom trenutku i iskoriste ga u najvećoj mjeri, opredjelili su se za pravi život pun efikasnosti, za život koji je za njih izvor sreće.

Naravno, ako neki događaj nije u skladu sa predstavom koju smo imali u svojim mislima, mogućno je idealizovati ga kako bi se izbjeglo krajnje razočarenje. Međutim, ne treba se navikavati na kretanje u takvom zlokobnom krugu. Raskinite taj začarani krug odmah i prihvatite taktiku kompletnog uživanja u sadašnjem trenutku. Ljudi koji su sposobni da uživaju u datom trenutku i iskoriste ga u najvećoj mjeri, opredjelili su se za pravi život pun efikasnosti, za život koji je za njih izvor sreće. Takav izbor može da učini svako.

Možda ste ispunjeni težnjom da se i dalje razvijate i usavršavate, a ne potrebom da otklonite svoje nedostatke. Ako ste odlučili da podlegnete svojim slabostima i da postanete rob štetnih emocija, donijeli ste kobnu odluku da ne razvijate svoju ličnost. Nasuprot vama, čovjek koji teži za sopstvenim usavršavanjem želi, u stvari, da iskoristi svoju životnu energiju da bi postao još srećniji, a ne da ulaže napore da se popravi zato što je griješio ili učinio neke propuste.

Da biste se stvarno oslobodili svoje nervoze, upotpunili svoju ličnost i slobodno izvršavali izbor koji želite i ako hoćete da stvarno nađete sreću u sadašnjem trenutku, morate da se odvikavate od negativnog načina razmišljanja sa onom energijom koju ste dosad ulagali pripremajući se za neki teži poduhvat.

Za postizanje tog cilja morate neumorno ponavljati sebi da ste gospodar svojih misli, slobodni da kontrolišete svoja osjećanja.

Referenca: "Otklonite svoje mane" - Savjeti psihologa