Početak>Mudre priče>Još tri dana

Još tri dana

Suivo je svom učeniku dao zadatak da počuje zvuk jedne ruke.

Suivo, Hakuinov učenik, i sam je bio dobar učitelj. Za vrijeme jednog ljetnog vremena povučenosti, došao mu je učenik s dalekog južnog japanskog ostrva.
Suivo mu je dao zadatak: "Počuj zvuk jedne ruke."

Učenik se zadržao čitave tri godine, ali nikako da riješi pitanje. Jedne večeri pojavi se kod učitelja u suzama. "Moraću da se vratim na jug posramljen i u neprilici", reče,"jer ne mogu da riješim tvoje pitanje".

"Strpi se još nedjelju dana i ne prekidaj sa meditacijom", savjetovaše ga Suivo. Međutim, učeniku i dalje nije dolazilo prosvjetljenje. "Pokušaj još jednu nedjelju", reče Suivo. Učenik ga je poslušao, ali uzalud.

"Još jednu nedjelju". I dalje bez uspjeha. Očajni učenik je preklinjao Suivoa da ga otpusti, ali mu ovaj naloži da meditira još pet dana. I ovo bješe bez uspjeha. A onda mu reče: "Meditiraj jos tri dana, a ako ni tada ne dosegneš prosvjetljenje, bolje da se ubiješ".

Drugog dana, učenik bješe prosvjetljen.

Dekoracija

Upornost u većini slučajeva zaista urodi plodom.