Početak>Poezija pjesnika>Dugačka pseća pesma

Dugačka pseća pesma

Autor: Vlada Stojiljković

Da se razumemo:
ja sam koliko juče
bio kuče.
Govorili su za mene
da sam, ah, slatko štene.

Da se razumemo:
danas je prošlo sve to;
leto pa zima pa leto
i eto
postadoh odraslo pseto.

Da se razumemo:
mama, nemoj me više maziti
tata, nemoj me više paziti
nemojte pasti u fras:
štene je posalo pas.

Da se razumemo:
sam ću goniti i sam bežati
sam ću ležati
i režati
sam se kroz život probijati
i sam na mesec zavijati.

Da se razumemo:
negde ću, pored nekog plota,
sresti kerušu svog života.

Iz našeg braka na svet će stići
prekrasni psići.

Da se razumemo:
njihov će život pseći
teći u sreći
a onda će mi neko od njih reći:

"Da se razumemo:
ja sam koliko juče
bio kuče..."