Početak>Savjeti stručnjaka>Ovladajte svojim emocijama

Ovladajte svojim emocijama

Neophodno je da vjerujete u svoju sposobnost emocionalnog reagovanja u svakom trenutku svog života, onakvog reagovanja kakvog vi odaberete.

Možete početi da sebe smatrate stvarno inteligentnom osobom od trenutka kad ste se opredjelili da pravilno reagujete u delikatnim situacijama. Borba kojoj je čovjek izložen u životu uglavnom je ista za sve ljude. Svaki pojedinac koji dolazi u dodir sa drugim ljudima sukobljava se - bez obzira na svoj društveni status - sa sličnim teškoćama. Nesporazumi, sukobi i kompromisi čine sastavni dio ljudskog života. Novčane teškoće, starost, smrt, elementarne katastrofe i razni udesi prestavljaju događaje koji pred većinu ljudi postavljaju neposredne i, zglavnom, slične probleme. Međutim, ima ljudi koji su, bez obzira na okolnosti u kojima se nalaze, sposobni da savladaju teškoće ne podležući utučenosti i obeshrabrenosti, dok se drugi potpuno izgube i zapadaju u pasivnost ili nervnu depresiju.

Vi ste možda u toku svog sazrijevanja povjerovali da spadate među one koji ne mogu da vladaju svojim emocijama. Smatrali ste da su ljutitost, strah i mržnja, isto kao i ljubav, ushićenje i radost, pojave koje se ne mogu kontrolisati. Bili ste uvjereni da čovjek samo doživljava osjećanja, ali da ne može da vlada njima. Ako ste doživjeli nešto tužno osjetili ste, naravno, tugu i živjeli u nadi da će, kasnije, nastupiti ovi ili oni radosni događaji koji vam omogućavaju da se osjetite prijatnije.

Neophodno je, znači, da vjerujete u svoju sposobnost emocionalnog reagovanja u svakom trenutku svog života, onakvog reagovanja kakvog vi odaberete. To je od osnovne važnosti.

Referenca: "Otklonite svoje mane" - Savjeti psihologa