Početak>Mudre priče>Budući očevi

Budući očevi

Nekoliko budućih očeva nervozno je sjedilo u hodniku, da bi babica iznenada izašla da objavi radosnu vijest.

Nekoliko budućih očeva nervozno je sjedilo u hodniku. Babica je uperila prst u jednog od njih i rekla: "Čestitam, muško je!"

U tom trenutku, drugi je bijesno odbacio novine u koje je buljio, skočio i viknuo: "Ej, stani malo! Šta se ovdje dešava? Ja sam došao čitava dva sata prije njega!"

Dekoracija

Neka pravila se ne mogu baš primjeniti u svakoj situaciji.