Početak>Savjeti stručnjaka>Trening sa utezima

Trening sa utezima

Par osnovnih savjeta koje je dobro uzeti u obzir kod treninga sa utezima da bi obezbijedili preduslove za ostvarenje bržih i ispravnijih rezultata.

Referenca: Nautilus