Strepnja

Autor: Desanka Maksimović

Hoću izdaleka
da volim i želim tvoja oka dva.
Jer sreća je lijepa samo dok se čeka,
dok od sebe samo nagoveštaj da.

Ne, nemoj mi prići
Ima više draži
ova slatka strepnja, čekanje i strah.
Sve je mnogo ljepše donde dok se traži,
o čemu se samo tek po slutnji zna.

Ne, nemoj mi prići
Našta to i čemu?
Izdaleka samo sve ko zvijezda sja;
izdaleka samo divimo se svemu.
Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.