Narav

Jedan učenik zena imao je nebuzdanu narav pa je otišao do zen učitelja da ga pita kako da je izliječi.

Jedan učenik zena dođe Benkeiu žaleći se: "Učitelju, imam neobuzdanu narav. Kako da je izliječim?"

"To je nešto vrlo čudno", odgovori Benkei. "Pokaži mi da vidim šta to imaš."

"Ne mogu sada da ti pokažem", odgovori ovaj.

"Kada možeš da mi pokažeš", upita Benkei.

"Pojavljuje se neočekivano", odgovori učenik.

"Onda", zaključi Benkei, "mora biti da to nije tvoja prava priroda. Da jeste, mogao bi mi je pokazati bilo kada. Kada si se rodio, nisi je imao, i tvoji roditelji ti je nisu dali. Razmisli o tome."

Dekoracija

Niko od nas nije rođen da bude ovakav ili onakav. Kakvi ćemo biti zavisi od mnoštva raznih faktora koji nas okružuju, ali ipak najviše zavisi od nas samih.