Početak>Testovi>Da li se dovoljno rekreirate?

Da li se dovoljno rekreirate?

1. Vozite li biciklo ili se šetate brzim tempom najmanje 20 min?

 • Nikad
 • Jednom mjesečno
 • Jednom sedmično
 • Svakodnevno

2. Plivate li više od 30 min?

 • Nikad
 • Jednom mjesečno
 • Jednom sedmično
 • Svakodnevno

3. Bavite li se plesom?

 • Nikad
 • Jednom mjesečno
 • Jednom sedmično
 • Svakodnevno

4. Idete li na aerobik ili nešto slično?

 • Nikad
 • Jednom mjesečno
 • Jednom sedmično
 • Svakodnevno

5. Bavite li se nekim sportom sa loptom?

 • Nikad
 • Jednom mjesečno
 • Jednom sedmično
 • Svakodnevno

6. Trčite li ili se skijate?

 • Nikad
 • Jednom mjesečno
 • Jednom sedmično
 • Svakodnevno

7. Upražnjavate li neki kondicioni ili mišićni trening?

 • Nikad
 • Jednom mjesečno
 • Jednom sedmično
 • Svakodnevno