Početak>Testovi>Koliko ste ovisni o cigarama?

Koliko ste ovisni o cigarama?

1. Kada nakon buđenja počnete da pušite?

 • Poslije 30 min
 • Prvih 30 min

2. Da li vam je teško izdržati da ne pušite na mjestima gdje je zabranjeno?

 • Ne
 • Da

3. Koja od cigareta tokom dana vam je neophodnija?

 • Ne znam
 • Prva jutarnja

4. Koliko cigareta popušite dnevno?

 • 1 - 15
 • 16 - 25
 • Više od 26

5. Pušite li više ujutru nego tokom dana?

 • Ne
 • Da

6. Pušite li čak i kad ste tako bolesni da morate ležati u krevetu?

 • Ne
 • Da

7. Da li vaše cigarete imaju nizak, srednji ili visok sadržaj nikotina?

 • 0,8 mg
 • 0,9 - 1,2 mg
 • 1,3 mg

8. Uvlačite li duhan u pluća kad pušite?

 • Nikad
 • Ponekad
 • Uvijek