Početak>Testovi>Koliko ste ovisni o alkoholu?

Koliko ste ovisni o alkoholu?

Nikad Rijetko Često Svakodnevno
1. Pijete li pivo, vino ili jaka alkoholna pića?
2. Pijete li kad ste sami?
3. Da li vam je potrebno piće da bi se opustili?
4. Da li ste ikada pili do stanja pijanosti?
5. Da li ste vozili automobil poslije konzumiranja alkohola?
6. Da li ste nekad doživjeli nesreću nakon uzimanja alkohola?
7. Da li imate rupe u sjećanju nakon uzimanja alkohola?