Početak>Mudre priče>Šolja čaja

Šolja čaja

Neki profesor univerziteta je želio da se raspita o zenu pa je došao kod japanskog učitelja Nan-ina.

Nan-ina, japanskog učitelja zena u periodu Meiđi, posjetio je jednog dana neki profesor univerziteta koji je želio da se od njega raspita o zenu.

Nan-in je poslužio čaj. Napunivši šolju svome gostu, nastavio je da sipa. Profesor je posmatrao kako se čaj preliva, ali kada više nije mogao da se suzdrži, reče: "Puna je. Više ne može da stane!"

"Kao i ova šolja", reče Nan-in, "pun si svojih ubjeđenja i pretpostavki. Kako mogu da ti objasnim zen ako prethodno nisi ispraznio svoju šolju?"

Dekoracija

Kako primiti nova znanja i spoznaje ako se nismo oslobodili starih shvatanja i ubjeđenja. A pogotovo ako nismo čak ni svjesni da ih se trebamo osloboditi.