Početak>Poezija pjesnika>Životna alkemija

Životna alkemija

Autor: Jorge Carrera Andrade

Starac u meni živi smrt mi prizivajući.
Dah njegov godine u pepeo pretvara,
voće razlaže svoje šećere
i u labirint mog tijela uvlači se inje.

Vjetrom, iglama i blijedim tvarima
rukuje taj gost prikriveni.
Katkad, dok spavam, čuje se
kako slatka tečnost pada u njegov vrč.

Okupao mi je kožu svojom žutom kemijom.
Ublažio je klimu moje ruke.
Umjesto svoga lica, njegovo,
izborano u ogledalima nalazim.

Sakriven u najvećoj dubini
tamo gdje utroba drhti kao umorna zvijer,
i među zelenim smjesama i epruvetama od leda
prizivajući mi smrt pušta da godine teku.