Početak>Savjeti stručnjaka>Uz nove navike do željene težine

Uz nove navike do željene težine

Računa se da u industrijskim zemljama ima 30% ljudi koji imaju prekomjernu težinu.

TegTri faktora koja prvenstveno utiču kako će naše tijelo izgledati i koliku težinu ćemo imati su: skelet, mišićna masa i masno tkivo. Također faktori na koje utiču nasljeđe i/ili okolina. Prekomjerna težina se kod muškaraca ispoljava najviše u obliku krupnog stomaka. Čak i ako su takvom čovjeku ostali dijelovi tijela vitki i izgledaju normalo, krupan stomak i dalje predstavlja jedan povećan rizik za zdravlje.

Rizici od prekomjerne težine

Nove navike za smanjenje težine

Rezultati smanjenja težine

Pored što ćete imati više snage i što ćete se osjećati bolje, smanjićete rizike za bolesti koje nastaju kao posljedica prekomjerne težine.

Stvari za razmišljanje

Nije poželjno da pokušavate smanjiti težinu ako ne vjerujete da ćete uspjeti. Samo vi možete odlučiti da li ćete smršati.

Referenca: Zdravstvena ustanova "Apoteksbolaget".