Cijena ribe

Jedna žena sagnula se da uzme paradajz iz gajbe u samoposluzi. U tom trenutku, osjetila je jak bol u leđima i jauknula.

Jedna žena sagnula se da uzme paradajz iz gajbe u samoposluzi. U tom trenutku, osjetila je jak bol u leđima i jauknula. Kupac koji se našao blizu nje, dobacio joj je: "Ako mislite da je paradajz skup, pogledajte samo pošto je riba!"

Dekoracija

Da li su naše reakcije povezane sa stvarnošću ili sa onim što mi smatramo da je stvarnost?