Početak>Mudre priče>Ledena molitva

Ledena molitva

Rabin i njegovi učenici su sjedili pored vatre, da bi jedan učenik iznenada prekinuo tišinu jednim pitanjem.

Jednog hladnog zimskog jutra, rabin i njegovi učenici stisnuli su se oko vatre. Jedan učenik, ponesen učenjem svog učitelja, uskliknuo je:

"Tačno znam šta bih radio u ovako ledenom danu!"
"Šta?" upitali su ga.
"Bio bih negde na toplom! A ukoliko to nije moguće, opet bih znao šta."
"Šta?"
"Zaledio bih se!"

Dekoracija

Stvarnost koja nas okružuje ne može biti prihvaćena niti odbačena. Pobeći od nje isto je kao pobeći od sopstvenih nogu. Prihvatiti je isto je kao poljubiti sopstvene usne. Možemo samo da je posmatramo, shvatimo i ostanemo spokojni.