Početak>Mudre priče>Azbučna molitva

Azbučna molitva

Jean seljak je svakodnevno čitao molitve iz svoje knjige, dok se jednog dana nije našao na putu bez svoje knjige.

Jedan seljak vraćao se kasno uveče sa pijace. U jednom trenutku zaustavio se da se pomoli, ali video je da nije poneo svoju knjigu molitvi. Nalazio se usred šume, točak na kolima mu se odvalio i tištala ga je pomisao da će mu dan biti okončan bez večernje molitve.

Tada, počeo je ovako da se moli: "Napravio sam veliku glupost, Gospode. Pošao sam jutros od kuće bez moje knjige molitvi, a pamćenje mi je tako slabo da bez nje ništa ne umem da kažem. Ali evo šta ću učiniti - polako ću, jedno po jedno, pet puta izgovoriti svako slovo azbuke, a ti, koji znaš svaku molitvu, moći ćeš da rasporediš ova slova tako da od njih nastane molitva koje ne mogu da se setim."

Dekoracija

Poenta nije u stalnoj molitvi i upražnjavanju rituala. U stvari je dovoljno biti svjestan svoje vjere, bilo da je u pitanju vjera u Boga ili vjera u sebe.