Početak>Vaše priče>ODABIR (1. DIO)

ODABIR (1. DIO)

Autor: Aid_Kurtovic
Kategorija: Vaše priče
Objavljeno: 13-10-2011 u 02:30
Broj citanja: 2090
Broj aplauza: 797 (aplaudirajte ako vam se svidja ovaj tekst)

U tom je nastupio i školski raspust, mada to i nisam mogao više tako nazivati. Razredi su ostali iza mene, a neki budući nisu više bili obavezni. Ni ovi prijašnji nisu bili, ali tada nisam imao ni misao, ni volju, ni potrebu da bilo šta mijenjam na toj utabanoj stazi. Po prvi puta u životu sam se zaista osjećao raspuštenim, ali nisam bio bezbrižan i oslobođen kao ranije što sam bio. Osjećao sam se nesigurnim. Šta da radim sa sobom, a da bude ispravno? Bilo je kao da sam doveden na široku poljanu sa koje sam sada trebao sam odabrati u kojem pravcu da krenem. A nije mi se išlo nigdje, jer nisam znao kuda bi, a niti mi se ostajalo u mjestu, jer želio sam nekuda. I ništa mi se nije samo po sebi otvaralo. Da jeste, sigurno ne bih birao, već bih pošao tim putem, ma koliko god da je prijeteće izgledao. Ostao sam sam sa samim sobom, na nigdini, a kao da je tako oduvijek i bilo.

Odlučio sam da odem na brdo Forticu i sa tog mjesta razmislim o sebi i svojim koracima. Imao sam nepodnošljiv pritisak da moram odabrati neki pravac. Nisam znao ko ga je stvarao, možda vrijeme, ili sudbina, ili ja, ali sam jasno proživljavao da me nemiri i sumnje raskidaju. Gubio sam se u ništavilu misli o smislu. Želio sam nekim drugim životom da živim, a nisam znao kojim i kako. A znao sam da je ova raskrsnica presudna, i kada se jednom negdje krene, teški i rijetki su povratci.

Noć je bila prepuna zvijezda, a i ostaci kule su ostali nepromjenjeni, činilo se. Ljudski vijek je isuviše kratak da se primjeti kako vrijeme od kamenog čvrstog oblika stvara kamenu prašinu. Kod čovjeka to mnogo brže ide. Sjećao sam se zadnje posjete ovom mjestu. I ona se već sitnila. Prepričavao sam u sebi cijeli doživljaj, kao da sam sastavljao njegovu parčad. Nisam dao da se odvajaju i rasipaju. Još nije bilo došlo vrijeme za takav nestanak, još ne. I u mislima sam odlazio još dalje, do vremena kada sam se prvi put počeo pitati o životu.Komentari

Trenutno nema upisanih komentara.

Upis komentara

Potpišite se kao:Upišite riječ test ovdje
Ovaj kontrolni tekst je uveden da bi spriječili spam programe da automatski upisuju nepotrebne reklame.