Početak>Mudre izreke>O samorazvoju

O samorazvoju

Aldons Huwley

"Poznavanje samog sebe važan je uvod u mijenjanje samog sebe."

Anthony De Mello

"Ljudi moraju da pate u jednom odnosu prije nego što se probude i kažu: Dosta mi je! Mora da postoji neki bolji život, neki život koji nije zasnovan na zavisnosti od drugih bića."

"Kada živimo nezavisni od bilo čega, očuvana je sva naša sposobnost i energija, i čovjek je opušten, jer mu nije važno da li dobija ili gubi..."

"Mi obično pokušavamo da izliječimo svoju usamljenost emotivnom zavisnošću od drugih osoba, kroz druženje i buku... Vratite se pravim stvarima, izvucite se iz gužve i vratite se prirodi - stupite u dodir sa drvećem, travom, kamenjem, životinjama i pticama, sa morem i oblacima, sa nebom i zvijezdama..."

Buda

"Naučite da se opustite i prepustite. U tome je ključ za vašu sreću."

Georg Simmel

"...ne može se pokušati ništa više do da se utvrdi početak i pravac jednog beskrajno dugog puta. Zavaravanje da se tu može postići bilo kakva sistematičnost i konačna potpunost bila bi, u najmanju ruku, samoobmana. Savršenstvo ovdje može postići pojedinac koji ovo izučava samo u subjektivnom smislu po kome saopštava sve sto je mogao da vidi."

Heltaji

"Sredi svoje misli, pa ćeš vidjeti da nemaš šta da sređuješ."

Quedini

"Samo onaj koji se naučio vladati nad samim sobom, može biti gospodar vanjskim stvarima."