Tekst sa sajta http://www.putsvijesti.com


On i ona

Po pepelu planuti,
prije zore svanuti.
Prije roda sijati,
po sjemenu klijati.

U mraku su hodili,
plamenom se vodili.
U svjetlosti rodili,
srcem ne sagorijeli.

Pogledom su sjali,
dušom prepoznali.
-Višega života, otkud slutnja ta?-
Reče on - Biće moja il' Božija.

Panta_Rei