Tekst sa sajta http://www.putsvijesti.com


Snovi zovu

Čije su ruke ove što sada grle me,
Čiji šapat čujem, koji govori da osvojim svijet,
Hoće li ostati ovako zauvijek, ili su ovo samo
stare iluzije

Bolest uma moga želi da pokažem; zube i kandže
koje krijem,
Riječi i tajne koje želim da kažem, glas i bijes -
- koji vrisak želi da otkrije

Ruka, kojom stvaram sve ovo; sekund ne može mirovat,
Želi da piše, da crta i slika ona što zaslužuje carstva,
Srca mjesto moga, moći duše ove, da krene dalje -
- i obnovi svoje snove

ERND