Tekst sa sajta http://www.putsvijesti.com


Noć bez kraja

Tako bih želio usnuti i ove noći besane,
Ali distorzija uma krade mi snove,
Kratke noćne more
Osjećam se kao da je sve stalo, a prošlost
Me dostiže i grabi nazad u svoje odaje;
Srca moga jade

Ne znam da li je vrijeme stalo, ili je
Samo moje isteklo, eh kad bih samo znao
Svoju dušu da pronađem
Osjećam buduću bol i mjesec kako me tješi;
Da će sve proći, da ne trebam da se lešim,
Ali moje duše nema

I ovaj glas što ne želi niko da čuje
Ne može da izađe, moju glavu truje,
Snage mi ponestaje
Oni mi govore, jasno ih čujem, glasni i nemoćni;
Moraš da odustaneš!

ERND