Tekst sa sajta http://www.putsvijesti.com


Placebo poet

Kada pogledam oko sebe sve ove ljude
Kako se vesele, grade svoj temelj
Nešto u meni vrisne i umre
Ostah nepokretan bez snova i želje

A ja gajim i gajim uzalud nadu
Da moja kuća snova i dalje postoji
Ona koja davno bješe srušena -
Čekićima riječi;lopatama nepoštovnja -
pokopana;

I dalje se pravim da nešto gradim
Neka kažu samo da me tu negdje ima
A iza te predstave nije ništa drugo
Nego fiktivni poeta bez snova i želja

ERND