Početak>Autori>Milovanovic Maja

Milovanovic Maja

Tekstovi

Vaša poezijaSAVRSENA KRITIKA04-07-2008
Vaša poezijaZABLUDA04-07-2008
Vaša poezijaORNAMENTIKA BELINE30-05-2008
Vaša poezijaAMBICIOZNA08-05-2008
Vaša poezijaZETEOC17-04-2008
Vaša poezijaDOM15-04-2008
Vaša poezijaLUTANJA14-04-2008
Vaša poezijaU INAT TISINI11-04-2008
Vaša poezijaPRAZNA11-04-2008
Vaša poezijaMRCVARENJE TISINE11-04-2008
Vaša poezijaZODIJAK11-04-2008
Vaša poezijaOCENA11-04-2008
Vaša poezijaILUZIJA10-04-2008