Početak>Autori>cernodrimski

cernodrimski

pisem poeziu,prozu,ali volim i da citam sve sto je dobro napisano,od hobi sakupljam vec 25 godina postenskih maraka-strastven filatelist

E-mail: cernodrimski@yahoo.com
Web stranica: http://cernodrimski.com

Tekstovi

Vaša poezijaPreuzmite dela Nikodin Cernodrimski10-07-2009
Vaše pričeSamovilinski Izvor-prica18-06-2009
Vaša poezijaPoezia-Po Tragite na Ofrej18-06-2009